Literatura

Moje pokrętne literackie wpisy. Od dłuższych opowieści po bardzo bardzo krótkie.

Kot, Lis i Kruk: Prolog (30.12.2020)

Królowa (09.01.2021)